Meer info. Akkoord

De nieven braaweraatoer, e vat vol verrassinge

Goesting oem een echt Aantwaarps monument beter te liëre kenne? Onze nieven interactieve braaweraatoer zal oe hiëlemaol in de ban brenge van onze Stadsbraaweraa. Ge zult tiën-en-tander baa liëre, hiël boeiend mor boven alles hiël amusaant.

In verschille themavakke komde alles te weete over Aantwaarrepe as bierstad, de Belgische biere en het kompleete braaproces. Nen hiëlen hoëp interactieve middele en audiovisueele effecten zeurge veur een 360° totaolbelevenis.

Ge moet ni verschiete as ge midden in de akse zit: oep de 4 meter hoëge brug in de braaweraahal vulde den unieke dinamik van ons braaweraa. Deurst gekreege van al die avontuure? Oe droëge keel zal rap vergeete zen as ge on ’t end van den toer een perfect getapt bolleke on aa lippe zet. Njam-njam.